Славяно-Арийские Веды Книга 1

slavyano arijskie vedy kniga-1 ingliya.info

Слав’яно-Арійські Вєди

Жанр: Культура і Традиції. Спадщина Предків.

Серія: Подарункові видання. Культура і Традиції.

Обкладинка: Мягкий, Золоте тиснення

Автор: АСГАРДЪ

ISBN: 978-617-642-006-4

2013, КОЛО, 256с.

Формат: 70 × 104 1/16 (35/8 × 5 вершkів 1/16)

 

«Той, хто незнає свого минулого, немає майбутнього». Книга «Слав’яно-Арійські Вєди» — це прадавні писання, які оповідають про далеке, але не забуте минуле Слав’янських і Арійських Земель, повертаючи нас на тисячоліття назад, і доносячи до нас відомості про події тих далеких часів.

Видання складається із прадавніх переказів, а також різносторонньої інформації про культуру і традиції наших предків,  які турботливо зберегли надбання до наших днів. Прадавні Слав’яни і Арії володіли фундаментальними Сокровенними Знаннями про матеріальні і нематеріальні Світи. Вони шанували своїх Світлих Богів, які дали їм життя і ці знання — Слав’яно-Арійські Вєди. Про це розповідає це видання, і воно є тільки частинкою величезного і мудрого Надбання.

Книга буде цікава якщо не всім, то дуже багатьом, незалежно від віросповідання, політичної орієнтації, професійної діяльності, рівня освіченості і т.д.

До першої книги Слав’яно-Арійських Вєд входить переклад Першого Круга Саньтій Вєди Перуна і переклад «Саги про Інглінгів».

В оригіналі Саньтії — це пластини із благородного металу, на яких надбання написане Прадавніми х’Арійськими Рунами.
«Сага про Інглінгів» — це оповідь ісландця Сноррі Стурлусона про минуле Північних країн, про далекі і легендарні часи, бурхливу епоху вікінгів та інших народів.

====

Славяно-Арийские Веды

Жанр: Культура и Традиции. Наследие Предков.

Серия: Подарочные издания. Культура и Традиции.

Автор: АСГАРДЪ

Переплет: Твердый, Золотое тиснение

ISBN: 978-617-642-006-4

2013, КОЛО, 256с.

Формат: 70 × 104 1/16 (35/8 × 5 вершkів 1/16)

«Человек, который не знает своего прошлого, не имеет будущего».

Книга «Славяно-Арийские Веды» — это древнейшие писания, которые повествуют о далеком, но не забытом прошлом Славянских и Арийских Земель, возвращая нас на тысячелетия назад, и донося до нас данные о событиях тех далеких времен.

Издание состоит из древних преданий, а также разносторонней информации о культуре и традициях наших предков, которые заботливо сохранили наследие до наших дней. Древние Славяне и Арии владели фундаментальными Сокровенными Знаниями о материальном и нематериальном Мирах. Они почитали своих Светлых Богов, которые дали им жизнь и эти знания — Славяно-Арийские Веды. Об этом и рассказывает это издание, и оно является только частичкой огромного и мудрого Наследия.

Книга будет интересна если не всем, то очень многим, независимо от вероисповедания, политической ориентации, профессиональной деятельности и образовательного уровня.

В первую книгу Славяно-Арийских Вед входит перевод Первого Круга Саньтий Веды Перуна и перевод «Саги об Инглиингах».

В оригинале Саньтии – это пластины из благородного метала, на которых предание написано Прадавними х’Арийскими Рунами.
«Сага об Инглиингах» — это повествование исландца Снорри Стурлусона о прошлом Северных стран, о далеких и легендарных временах, бурную эпоху викингов и других народов.

Книга представлена в переводе с Русского на Украинский язык.

Вступ

vstup-slavyano-arijskie-vedy

Розуміння великої суті Прадавньої Мудрості, яка прихована у «Саньтіях Вєди Перуна» і «Сазі про Інглінгів» дано лише тим, хто серце своє відкриває для пізнання текстів, записаних Рунами Прадавніми, хто не мудрує лукаво і не прагне загордитися знанням своїм у розумінні сокровенного прадавнього сенсу, а тим паче не подумує піднестися над іншими, кого притягує Душа і Дух до Прадавньої Віри Першопредків — Інгліїзму, хто прагне повернутися до коріння свого.

Добрі люди, чисті Духом, від пізнання Саньтій і Саг, отримують Добро собі, а злі, бездуховні і неосвічені люди — Зло для себе. Тому, якщо зло перебуває у серці вашому, не відкривайте «Саньтії Вєди Перуна» або прадавні «Саги» ніколи, і тоді зло в серці вашому не збільшиться і не погубить вас.

Форма написання текс­ту в Саньтіях відрізняє­ться від прийнятої нині, про це можна судити із наведених шлоків Рунічного тексту із Другого Кру­гу Саньтій Вєд Перуна.

Окрім того, ­Рунічний текст «Саги про Інглінгів» відрізняється від більш прадавньої ­Руніки, якою були записані «Саньтії Вєди Перуна», і це не дивно, адже між ними лежить величезний часовий період, який перебільшує десятки тисяч літ. І звичайно ж, від первісного Рунічного тексту відрізняється сучасний текст, написаний кирилицею або латинським шрифтом, тому що сучасні букви не лише змінили своє споконвічне написання, але й ­втратили своє первозданне, Образне значення.

У прадавні часи, Рунами не лише передавали таємний Образ і Суть, ними також позначали числа. Для цього над Руною ставилась риска, яка вказувала, що ця Руна несе числове значення.

Хтось вважає Саньтії і Саги справжніми історичними, хтось захоплюючими міфічними переказами, достойними всестороннього вивчення, хтось називає їх ранньосередньовічною підробкою, намагається заявити про себе як про «всезнаючу і компетентну особистість», яка все знає, і прагне показати свою «значимість» і «вченість» у нашому непростому світі. Але все це не має ані най­меншого значення. Саги і Саньтії — були, є і будуть прадавніми Священними Текстами, для всіх віруючих людей, які сповідують Прадавню Віру Першопредків — Інгліїзм.

Передмова

peredmovadlya slavyano-arijskie vedy

Це друге видання, котре Ви, шановний читачу, тримаєте в руках, буде цікавим якщо не усім, то дуже багатьом, незалежно від віросповідання, політичної орієнтації, професійної діяльності, рівня освіченості і т.д.

Хтось намагається зрозуміти навколишню дійсність і, оглядаючись назад, вдивляється у теперішнє і намагається заглянути в майбутнє; хтось інтуїтивно або свідомо шукає шлях до істинного і багатогранного знання і духовної досконалості; хтось вже встав на цей шлях і знаходиться на його початку; а для когось знайомство із цим виданням буде означати не лише кількісне, але й якісне наповнення уже набутих раніше знань.

…………….

Коли безмежні потреби Духовної Досконалості не сформовані — виникає порожнеча. Природа не витримує порожнечі. Запропонований технократичний шлях розвитку цивілізації західного зразка — глухий кут для людства. Необхідний Духов­ний Шлях. Головне завдання — допомогти людині повернутися до свого Родового Коріння і знайти Віру в Правь, Світлий Світ Богів, і стати справжньою Православною людиною. Світ Праві так само ­реальний, як і наш світ Яві. Він існує в області найвищих тонких енергій і за границями нашої свідомості. Це можна порівняти з людиною в сусідній квартирі. Її не видно і не чутно, але вона існує незалежно від вашої думки і бажання, визнаємо ми чи ні факт її існування. Вона просто існує. Що потрібно зробити для того, щоби побачити її? Відповідь очевидна — постукати до неї у двері, тому що сказано: «стукайте і відчинять вам». Відкриття дверей у незвідане — це отримання якісно нового для нас Знання, але як відомо: «Нове — це добре забуте старе». Інформація, яка збереглася у Прадавніх Рунічних текстах, несе у собі величезне знання Прадавньої Мудрості Першопредків.

…………….

Приклади можна би було продовжувати, але хочеться підкреслити ще раз: Прадавні Слав’яни і Арії володіли фундаментальними Сокровенними Знаннями про матеріальні і нематеріальні Світи. Вони поважали і шанували своїх Світлих Богів, які дали їм Життя і ці Знання — Слав’яно-Арійські Вєди…

Про книгу

slavyano-arijskie vedy pro knigu

Cаньтії Вєди Перуна (Книга Мудрості Перуна) — один із прадавніх Слав’яно-Арійських Священних Переказів, збережених Жерцями-Хранителями Древньоруської Інгліїстичної церкви Православних Старовірів-Інглінгів.

Саньтії, в оригіналі, лише візуально можна назвати Книгою, оскільки Саньтії — це пластини із благородного металу, який не піддається корозії, на яких написані Прадавні х’Арійські Руни.

Прадавні Руни — це не букви і не ієрогліфи у нашому сучасному розумінні, Руни — це таємні Образи, які передають величезний об’єм Прадавніх Знань. Ця прадавня Рунічна форма письма не зникла, як інші прадавні алфавіти, азбуки і буквиці в глибинах віків і тисячоліть, а продовжує залишатися основною формою письма Жерців Древньоруської Інгліїстичної церкви Православних Старовірів-Інглінгів.

У прадавні часи, х’Арійська Руніка послужила основною базою для створення різних спрощених форм письма: прадавнього Санскриту, Черт і Резів, Деванагарі, англо-саксонської і германо-скандинавської Руніки, і багатьох інших.

Аби х’Арійська Рунічна форма письма зберігалася і надалі, для наших потомків, вона викладається у Духовних Семінаріях Древньоруської Інгліїстичної церкви Православних Старовірів-Інглінгів, аби Прадавня Мудрість не загинула у позачасному прос­торі, а передавалася із покоління у покоління.
Аби уявити собі як виглядають Саньтії, потрібно запам’ятати, що кожна Саньтія складається із 16 шлок, кожна шлока містить 9 рядків, у кожному рядку під єдиною рискою, яку називають піднебесною, начертані 16 Рун, на кожній пластині 4 шлоки, по дві із кожного боку. Дев’ять Саньтій на 36 пластинах складають Один Круг, і ці пластини, які містять 144 шлоки, скріплені 3 кільцями, які символізують три Світи: Явь (Світ людей), Навь (Світ Духів і Душ Предків), Правь (Світлий Світ Слав’яно-Арійських Богів). Дев’ять Кругів Саньтій, які містять 1296 шлок, або 11664 ряд­ка, або 186624 взаємоуправляючі х’Арійські Руни складають смисловий Образний збірник, який називають із прадавніх часів — ВЄДА, або використовуючи латинську форму — ЕДДА.

Саньтії мають змістовну форму діалогу і були записані біля 40000 літ назад. У Першому Крузі розповідається про те, які Заповіді дав народам Великої Раси і потомкам Роду Небесного Бог ­Перун; про майбутні події протягом Сварожого Круга і Дев’яноста Дев’яти Кругів Життя, тобто 40176 літ, і багато іншого….